AED
(Automatische Externe Defibrillator).

AEDHeeft een persoon een probleem met het zijn of haar hart, kan dit uitmonden in een circulatiestilstand.
Zijn er hulpverleners in de buurt, dan kunnen zij starten met reanimeren. Reanimatie zal het hart niet zelfstandig laten kloppen, hier is meer voor nodig.

Een AED is een apparaat wat een hulpverlener de mogelijkheid geeft om tijdens de reanimatie een hart wel zelfstandig te laten kloppen.
Deze handeling vergroot de overlevingskans van het slachtoffer enorm.

AED

 

Het bedienen van een AED is heel eenvoudig en is door vrijwel iedereen te leren. Voor het goed kunnen gebruiken van de AED moet u wel kunnen reanimeren. De AED is namelijk een aanvulling op de reanimatie, geen vervanging.

Wanneer een AED bediend moet worden heeft de hulpverlener veel aan zijn hoofd. De overlevingskans van het slachtoffer ligt voor een deel in zijn of haar handen. Als op dit moment de bediener van de AED eerst de handleiding moet doorlezen, komt dit niet ten goede aan de overlevingskansen van het slachtoffer. Door het bedienen van de AED regelmatig te trainen, komt er steeds meer automatisme in de hulpverlening. Dit is kan doorslaggevend zijn in een echte situatie.

In Nederland zijn tal van AED modellen te krijgen. Slechte AED's zijn er niet, maar er zit wel degelijk veel verschil in kwaliteit van de verschillende modellen en merken.

Graag willen wij u adviseren in de verschillende modellen die verkrijgbaar zijn en welke in uw situatie de beste keuze is.

Voor meer informatie kun u vrijblijvend contact opnemen.

 


 
logo
Van Doesburg BHV
Meersteeg 3a
4191 NK Geldermalsen

info@vandoesburgbhv.nl
Telefoon: 0345-582428